تحلیل تکنیکال سهم #دی ۱۹ خرداد ۱۳۹8

2,091

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #دی (بانک دی) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 939 دنبال کننده