سفر تبدیل شدن یک سرنخ به مشتری

695
سفر تبدیل شدن یک سرنخ به مشتری قیف فروش که گاهی به آن قیف بازاریابی (Marketing Funnel)، یا قیف درآمد (Revenue Funnel) هم گفته می‌شود، سفر تبدیل شدن مشتری بالقوه، سرنخ یا لید (Lead) به یک مشتری است. http://mahak.info/rPggF
pixel