فیلم رایگان آزمون نظام مهندسی برق

4,050
آی نماد 339 دنبال‌ کننده
فیلم رایگان آزمون نظام مهندسی برق مهندسینی که در آزمون نظام مهندسی شرکت می کنند علاوه بر مطالب کتاب ها مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین منابع آزمون نظام مهندسی برق، باید جهت تسلط بیشتر بر مفاهیم کتاب های آزمون نظام مهندسی برق به فیلم های آموزشی نظام مهندسی برق نیز اشراف داشته باشند. برای مشاهده سایر جلسات و فیلم های آموزشی به سایت آی نماد مراجعه نمایید.www.inamad.ir
آی نماد 339 دنبال کننده
pixel