معرفی رشته مهندسی برق - معرفی خودم

35
در این ویدیو در ابتدای جلسه معرفی رشته؛ خودم را معرفی کرده ام :))
pixel