لایف لاین

91
سیستم توقف سقوط سیستمی حمایتی است که در صورت سقوط کاربر مانع برخورد با زمین میشود. نقش لایف لاین مهار و توقف سقوط و همچنین کاهش نیروی وارده به کاربر میباشد.
7rope 2 دنبال کننده
pixel