چگونه شروع کنیم (رضا غیابی کنفرانس TEDx Canada)

196

در زمان هایی که دست هامون بسته هستند، کافی است بر روی آنچه داریم تمرکز کنیم و فقط شروع کنیم... یک ارائه بسیار زیبا توسط دکتر رضا غیابی در کنفرانس TEDx Canada (با زیر نویس فارسی)