عظمت جهان و گستره کیهان

314
پروفسور علی کرمی 862 دنبال‌ کننده
314 بازدید
اشتراک گذاری
بنیاد ملی سبک زندگی سالم دکتر کرمی عظمت جهان نشانه عظمت خالق آن است. بعید است انسانی این نمایش زیبا را مشاهده کند و از اینهمه وسعت و عظمت دچار شگفتی و تحسین نشود. تا انتها ببینید و خداوند بزرگ را بشناسید که حقیقتا بزرگتر از آنی است که در تصور آید. تمام اندازه های سیارات بر اساس آخرین محاسبات سازمانی فضایی ناسا می باشد. پس از مشاهده سیارات به کهکشان راه شیری می‌رسیم که منظومه شمسی در آن است و سپس اندازه ها بر اساس سال نوری محاسبه می شود و عظمت کیهان گسترش می یابد تا به هزاران هزار میلیارد کهکشهان ... و در نهایت به فضای بی انتهایی که قابل محاسبه نیست به چیزی بنام کیهان Univers و در ادامه به به جهان های دیگر که قوانین فیزیک دیگری بر آن حاکم است که برای دانش بشر ناشناخته است. جهان جهان های دیگر که دانشمندان NASA نام آن را Multivers گذاشته اند و هیچکس نمی داند در پشت آن تاریکی ها چیست؟ و یکی از بزرگترین دانشمندان اختر شناسی با دیدن آن فقط اشک می ریزد و از شدت هیجان بیهوش می شود. چیزی که او از این عظمت را می فهمد شاید هیچکس درک نکند. فقط تحیر است و شگفتی از خالق این عظمت.
pixel