منابع تامین محتوا ( خانم زارعی )

361

امروزه از دغدغه مدیران موفق ، تولید محتوا برای شرکت و یا سازمان خود است. در این راستا سرکار خانم محبوبه زارعی کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ با اشاره به منابعی موثر به چگونگی دریافت هرچه بهتر این منابع اشاره کرده است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت ما از آخرین دوره های دیجیتال مارکتینگ و دوره های مشابه با خبر شوید. www.fhakim.ac.ir