سحری چی بخوریم؟

172

در ماه مبارک رمضان غذای وعده سحر نقش زیادی در میزان تشنگی و گشنگی در طول روز دارد، بر خلاف تصور نخوردن وعده سحری نه تنها لاغر نمی کند بلکه موجب افزایش وزن هم خواهد شد، در این ویدئو خواهیم دید که بهتراست سحری چی بخوریم؟ www.Respina24.ir