سفر به دولمیتی ایتالیا

139
اولین چیزی که از اسکی روی قله های دولمیتی به ذهن آدم خطور می کند، منظره هایی رویایی است که از آن بالا می توان تماشا کرد.
سه سوت سفر 14 دنبال کننده
pixel