ارور 40 60 80 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644

1,209

چشمک زدن چراغ های چهل و شصت و هشتاد (40 60 80) در پکیج ایران رادیاتور به معنی کار نکردن فن پکیج و یا خرابی پرشر است.... نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا.... http://kermankhadamat.ir