رژیم کتوژنیک چیست و به چه کسانی توصیه می شود؟

33,072
رژیم کتوژنیک درصدی کم از کربوهیدرات (10%) دارد ولی مقدار پروتئین و چربی آن (90%) بسیار بالاست. رژیمی خوب است که به صورت متعادل 55 درصد کربوهیدارت، 25 درصد پروتئین و 30 درصد چربی دارد. همه افراد نمی توانند از این رژیم استفاده کنند و برای کسانی خوب است که مشکل صرع، بیماری های مغزی، قلبی و کبد چرب دارند. چه کسانی نمی توانند از این رژیم استفاده کنند؟ دیابت نوع یک فشارخون بالا مادران شیرده برای آشنایی بیشتر با رژیم کتوژنیک ویدئوی دکتر کرمانی را مشاهده کنید.به اندام دکترکرمانی-https://kermany.com
pixel