غار باستانی خدای جگوار - نشنال جئوگرافیک

81

Archaeologists crawl for hours through tight underground passageways of Balamku to reach artifacts untouched for 1,000 years. Inside the Cave of the Ancient Jaguar God | National Geographic #NationalGeographic #Maya #BalamkuCave

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.6 هزار دنبال کننده