بیمارستان نور شهریار

6,865
بزرگترین پروژه غرب استان تهران افتتاح شد. بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ۲۰۰ تختخوابی نور شهریار با هدف پوشش جمعیتی غرب استان تهران بزودی افتتاح می شود. این منطقه علی رغم نزدیکی به پایتخت جزو محروم ترین نقاط کشور به لحاظ شاخص سلامت می باشد. امید است با افتتاح این پروژه گامی موثر در جهت ارتقای سطح سلامت منطقه برداشته شده باشد. این فیلم ساخته هیرداد رسانه و به سفارش بیمارستان نور است.
pixel