امام خامنه ای: این خون، پدرشان را در می آورد!!

1,459

حضرت امام خامنه ای پس از به شهادت رسیدن آیت الله نمر باقر النمر با حکم ظالمانه ی دستگاه قضایی آل سعود ضمن ابراز تاسف و تاثر، شیخ نمر را مجاهدی راستین، ناهی از منکر و آمر به معروف معرفی نمودند. معظلم له به ضرس قاطع معتقدند که خون به ناحق ریخته شده ی این عالم ربانی، دامن حکومت سفاک آل سعود را خواهد گرفت!