داغترین‌ها: #Copa America 2019

سرمایه گذاری زودبازده و مطمئن

21,097

نیاز مستمر بازار به محصول در هر شرایط ، تضمین خرید داخلی بجهت نیاز کشور ، نزدیکی به بازار مصرف ، امکان تولید با تنوع بالا ، استفاده از کمترین امکانات و بدست آوردن بیشترین بازده ،کسب دانش فنی در داخل کشور، ایجاد آرامش و امنیت در جامعه ، کسب موقعیت و پرستیژ اجتماعی ، صادرات به کشورهای همسایه ، چابکی در تولید قطعات در فضای کم ، بروز نمودن امکانات کارخانه در داخل کشور بدون نیاز به ورود دانش خارجی ، کمک به اشتغال پایدار و در نهایت به امکان دستیابی به سود بالاتر اشاره نمود. www.medniamsh.com