هالیوود نژادپرست و کشتار طرفداران ترامپ!

1,516
هفدانگ
هفدانگ 10.8 هزار دنبال‌ کننده

پس از تیراندازی‌های دنباله‌دار هفته گذشته در آمریکا، دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به هالیوود و مناسبات بازنماییِ چهره‌ی محافظه‌کاران در رسانه تاخت و یک بار دیگر انگشت اتهام‌اش را به سمت صنعت سرگرمی، هالیوود و بازی‌های ویدیویی گرفت. این‌بار این جدال دربارهٔ یک فیلم به‌خصوص است. فیلمی هزل‌گونه دربارهٔ کشتار طرفداران ترامپ توسط طبقه‌ی نخبه‌ی آمریکا. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 10.8 هزار دنبال کننده