کتک خوردن ساشا سبحانی در اروپا

3,149

فیلمی کوتاه از کتک خوردن این آقازاده جنجالی توسط چند فرد ناشناس را مشاهده می کنید که طی ساعات اخیر توسط کاربران فضای مجازی دست به دست می شود.

pixel