رفتار عجیب دختر چینی با نامزدش در خیابان!

1,069

ویدئویی که این دختر را در حال سیلی زدن به نامزد خود در یکی از خیابان های شهر "داژو" واقع در استان سی چوان چین در مقابل چشمان شاهدان عینی نشان می‌دهد به ویدئویی داغ در این کشور تبدیل شده است. در این اتفاق عجیب این دختر ۵۲ مرتبه به صورت نامزد خود در خیابان سیلی می‌زند. ظاهراً، چون نامزد این دختر در روز ولنتاین چینی برای او یک تلفن همراه جدید نخریده بود، همین مسئله موجب عصبانیت شدید این دختر شد و او دست به این اقدام غیرقابل قبول زد.