راه رفتن مستقل بعد از 1 سال کاردرمانی

74
رفع کوتاهی های عضلات اندام تحتانی،کسب توانایی راه رفتن مستقل با الگوی نسبتا مناسب بعد از یک سال کاردرمانی منظم و فشرده در مرکز “ باران " زیر نظر دکتر جواد نژادی
pixel