نقد و بررسی کتاب «مضامین اصلی قرآن» ـ مرکز فرهنگی شهر کتاب

50
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در این جلسه به معرفی کتاب «مضامین اصلی قرآن» (اولین کتاب از مجموعۀ «اسلام پژوهی» نشر کرگدن) می پردازد. او ضمن اشاره به زمینه و بستر تألیف این کتاب در مطالعات آکادمیک قرآنی غرب، توضیحاتی دربارۀ رابطۀ آن با کتاب دیگر فضل الرحمان ـ اسلام و مدرنیته ـ نیز ارائه می دهد.
pixel