هنرشمشیرزنی نینجوتسو|نینجاهای گلستانی|زیرنظر محمدقادری

1,624
شاهد هنر نمایی نینجا های گلستانی،ماهر ترین نینجا های ایران و خاورمیانه، باشید وببنید چگونه هنر شمشیر زنی خود را به نمایش می گذارند. این نینجا ها توسط شی دو شی محمد قادری آموزش دیده اند. Watch the ninjas in Golestan province, the most professional ninja in Iran and the Middle East. And see how they show the art of swords, KenJutsu. these ninjas trained by ShiDoShi Mohammad Ghaderi and his Sensei.
2 سال پیش
# ninpo
# ninja
pixel