برنامه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری - قسمت سوم

3,558
تلویزیون اینترنتی واچار تقدیم می‌کند - قسمت سوم برنامه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بخش مهمان موضوع برنامه: ارزش‌گذاری سهام مهمان برنامه: جناب آقای احمد پویانفر، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آیکو
pixel