عرض شرمساری یک دانش آموز بدلیل خسارت به بیت المال!

415
دانش‌آموز یکی از مدارس شهرستان زرند در یادداشتی که به صندوق پیشنهادات و انتقادات مدرسه انداخته بود، خسارت شکستن دسته جارو را پرداخت کرد!
کلاکت 16 هزار دنبال کننده
pixel