کلیپ جشن فرهنگ مجتمع آموزشی صبا اسفند95

1,077

http://www.sabaschool.ir جشن فرهنگ مجتمع آموزشی صبا ، همه ساله در پایان سال در محل مجتمع برگزار می گردد و امسال در 19 اسفند برگزار شد.این جشن بزرگ با مشارکت دانش آموزان با اهداف خیریه و آشناسازی دانش آموزان با کسب و کار برگزار میگردد.