توضیحاتی پیرامون دوره‌ی کارشناسی - ویژه‌ ورودی‌های جدید مقطع کارشناسی

315
راهنمای نو دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، که توسط معاونت آموزشی دانشکده تهیه شده است.
pixel