آموزش ساخت بازی با Unity قسمت دوم

1,695

در این قسمت برای از بین بردن دشمن گلوله برای بازیکن میسازیم -آشنا شدن با متود IEnumerator -آشنا شدن با prefab -آشنا شدن با اصطلاح spawn

۱ سال پیش
متفرقه