برنامه نویسی اندروید-قسمت پنجم - ساخت Dialler

308

اضافه کردن قابلیت وارد کردن شماره به برنامه - تهیه شده توسط کیا حامدی در قبیله گیک ها

۱ سال پیش
# geek