بارگیری نخستین محموله ریلی از بندرخشک پیشگامان یزد

56
نخستین محموله ۲۶۰ تنی فولاد به صورت میلگرد بندرخشک پیشگامان به مقصد تبریز بارگیری شد.
pixel