معرفی سری 9 نرم افزار حسابداری محک (نسخه جدید)

252
طراحی مدرن تر، زیباتر و کاربردی تر صفحه اصلی، افزودن امکان محاسبه وزن خالص در زمان ثبت کالا در فاکتور فروش، افزودن امکان رند کردن مبالغ در ثبت فاکتور فروش، دگرگونی سیستم جزئیات کالا، تغییرات در شیوه محاسبه بهای تمام شده کالای تولیدی در تولید متغیر، ایجاد سیستم ارتباطی یکپارچه و راه اندازی هایپرمارکت در سامانه فروش از جمله تغییراتی است که در نسخه نهم این نرم افزار اعمال شده است.
pixel