استاد محمد رضا شجریان - دل شیدا

1,635

دل شیدا / آلبوم گل بانگ شجریان، بت چین و دولت عشق آواز: محمدرضا شجریان سنتور: فرامرز پایور تار: هوشنگ ظریف تنظیم: فریدون شهبازیان تو دوری از برم دل در برم نیست هوای دیگــری انـدر سـرم نیست به جان دلبرم کز هر دو عالم تمنای دگر جز دلبرم نیست آرام جــانم ســرو روانـــم مــن بــی تو نمانم بیا ای نازنین بیا ای مه جبین دردت به جانم از غم عشقـت دل شیدا شکست شیشه می درشب یلدا شکست از بس که زدم ریگ بیابان به کف خـار مغیـلان همـه در پا شکست از غــم عشقـــت دل شیـــدا شکست شیشه ی می در شب یلدا شکست شعر : شید

DIGIKOT
DIGIKOT 11.9 هزار دنبال کننده