گزارش ترکیه از خانه موزه استاد شهریار و موزه کاخ شهرداری در تبریز

369

https://t.me/tabrizlinks گزارش کانالی از ترکیه درباره خانه موزه استاد شهریار و نیز موزه بلدیه یا عمارت ساعت در تبریز http://tabrizlinks.mihanblog.com/

شبکه سهند
شبکه سهند 1.1 هزار دنبال کننده