مشکلات کسب و کارهای نو بیشتر از کسب و کارهای سنتی است

34

چه مشکلاتی بر سر راه استارتاپ ها قرار دارد؟