داستان زندگی حمید و آرزو از بهبودیافتگان جمعیت طلوع بی نشان ها

23
جمعیت طلوع بی نشان ها 9 دنبال‌ کننده
23 بازدید
اشتراک گذاری
داستان حمید و آرزو، داستان یک وصل است.حمیدرضا با یک دنیا آرزو به طلوع آمد و با بهبودی و شوق ساختن رویاهایش به آغوش اجتماع بازگشت. آرزو جایی را پیدا کرد که می توانست بدون نگرانی دور شدن از فرزندانش راه روشن بهبودی را طی کند. و کودکانش این فرصت را پیدا کردند که به دور از فضای آسیب کارتن خوابی با امنیت و آرامش زندگی کنند. این خانواده امروز برای فراهم کردن امکانات اولیه زندگی زیر سقف خانه شان به مهر شما چشم دوخته اند. برای ساختن رویاهایشان حمایتشان کنیم. شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۰۴۴۰
pixel