سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ 1396

16,290
از سال 96 هنوز آن قدر فاصله نگرفتیم که شامل قضاوت هنری شود، اما حتی همین دوسال هم نشان می دهد که سطح کارها در چه حدی است، چند تایش را هنوز در پلی لیست خودتان دارید؟
pixel