گفتگو با آقای مهدی بیرامی - بیزنس کوچ با رویکرد فناوری و نوآوری

280
توسعه فردی و کمک به رشد و توسعه افراد از مواردی هست که کوچ ها خود را ملزم به انجام آن میدانند. در گفتگو با آقای مهدی بیرامی نظرات ایشان در رابطه با کوچینگ و رشد و توسعه فردی حاصل از طی کردن دور و همچنین بکارگیری مهارتها کوچینگ در زندگی و حرفه ایشان را میشنویم
pixel