ناو هلیکوپتر بر کارسارژ USS Kearsarge LHD-3 وارد خلیج فارس شد

878

پیوستن این ناو به ناوگان پنجم از 4ماه قبل برنامه ریزی شده بود و در سایت خبری ارتش آمریکا اعلام شده بوده است. ناو هلیکوپتر بر کارسارژ USS Kearsarge LHD-3 یکی از سه ناو هلیکوپتر بر آمریکا است که توانایی حمل و برخاستن 3هلیکوپتر سنگین حداکثر 12 هلیکوپتر ، حمل و نقل 2000 تفگدار دریایی با تجهیزات کامل را برای پیاده سازی ، عملیات آبی خاکی دارد.اکنون این ناو به ناوگان پنجم اقیانوس هند پیوسته است.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده