مصاحبه دکتر احمدزاده و و خانم دکتر مقیمی با جناب مهندس محسن خلیلی عراقی

374

مصاحبه دکتر موسی احمدزاده و خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی با جناب مهندس محسن خلیلی عراقی از بنیانگذاران گروه صنعتی بوتان

اتاق تاریک
%92
کارگردان: روح الله حجازی مدت زمان: یک ساعت و 37 دقیقه
اتاق تاریک