گریم شدن متهمان اقتصادی با چادر، ریش, اثر مهر روی پیشانی و انگشتر

663
برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع ظاهر متفاوت متهمان در جلسات دادگاه پرداخته است.با وجود تاکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم مشابهت ظاهر متهمان در قبل و بعد از جلسه دادگاه، حضور شبنم نعمت زاده (متهم اقتصادی) در جلسه دادگاه با چادر، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.
یا مهدی(عج) 18.3 هزار دنبال کننده
pixel