ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

هوش تجاری چیست؟ - قسمت دوم

518
در این ویدئو مثال هایی از استفاده هوش تجاری را بررسی می کنیم و در مورد شاخص های کلیدی عملکرد صحبت می کنیم.
pixel