فودکورت پدیده

477

این فودکورت به عنوان بزرگترین و یکی از بی نظیرترین نمونه های فودکورت در ایران و یکی از نمونه های بی نظیر در خاورمیانه می باشد. در آن بیش از 5 هزار نشیمنگاه تعبیه گردیده است و با بیش از 28 رستوران به ارائه خدمات به مراجعین می پردازد. در آن بزرگترین سقف مینیاتوری جهان نقش بسته است.

مهندس حامد
مهندس حامد 4 دنبال کننده