دریچه یک طرفه برداشت عسل

367

توی این ویدئو در مورد دریچه یک طرفه برداشت عسل صحبت کردم، اما چه کنم که حرف، حرف میاره! در نتیجه یه خرده در مورد چیزای دیگه مثل لزوم تغییر روش ها، استفاده از ابزار و برداشت عسل هم صحبت کردم.

زنبورستان
زنبورستان 43 دنبال کننده