معرفی کتاب فرهنگ واژگان روانشناسی صنعتی و سازمانی

74
گسترش روزافزون دامنه علم روان‌شناسی و نفوذ آن در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، هیئت و شکل جوامع را از لحاظ روابط افراد با یکدیگر به رنگ تازه‌ای درآورده است، تا جایی که می‌توان گفت بدون توجه به جنبه روانی مسایل نمی‌‌‌توان در حل صحیح و منطقی آن‌ها توفیق یافت. امروزه با توجه به پیشرفت و گسترش علم روانشناسی صنعتی و سازمانی نیاز به یک فرهنگ واژگان تخصصی برای رفع نیاز در این رشته تخصصی احساس می‌شود. در این کتاب سعی شده به صورت ساده و روان این خلاء مطالعاتی پر گردد. (www.ksykg.com/?p=9891)
گروه کلید 26 دنبال کننده
pixel