کوتاه با حوزه هنری ۶۰ | ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

186

فراخوان هفدهمین مهرواره شعر و داستان جوان سوره منتشر شد_منتخبی از آثار هفتمین سوگواره عاشورایی عکس هیئات برپا شد_فراخوان دوازدهمین سوگواره هنر عاشورایی منتشر شد_فیلم کوتاه ذبح از جشنواره ویلامیر ایتالیا جایزه گرفت

pixel