قدرت و فساد - چگونه قدرت انسانهای خوب را تبدیل به ابلیس میکند؟ اثر لوسیفر

313

دکتر فیلیپ زیمباردو در کتاب خود با نام اثر لوسیفر مرز بین خیر و شر را چنین توصیف می کند: همانطور که می دانید دنیای ما همیشه پر بوده است از خیر و شر. آنچه که در فلسفه ین و یانگ به آن اشاره شده است. حتما شنیده اید که لوسیفر فرشته محبوب خداوند بود کلمه لوسیفر به معنای نور صبحگاهی است. سپس او نافرمانی کرد. خداوند میکائیل را فرستاد تا او را از بهشت اخراج کند. ادامه در سایت مدیرپدیا

مدیرپدیا
مدیرپدیا 0 دنبال کننده