اسپات جدید از Guardians of the Galaxy Vol. 2

391

این تریلر(تیزره انگار)کوتاه که یک سوپر بول اسپات است برای این قسمت از محافظین کهکشان قرار گرفته است. May 5, 2017 ‬‬

White Phoenix
White Phoenix 368 دنبال کننده