کنایه های بی سابقه جناب خان درباره وضعیت اقتصادی کشور

464
دی مویز 2.5 هزار دنبال کننده
pixel