مسابقه بزرگ کتابخوانی بر مدار آفتاب همزمان با دهه کرامت

58

جوایز ویژه: سفر به کربلا، اهداء فرش متبرک حرم رضوی و شرکت در مراسم غبار روبی نحوه شرکت در مسابقه مراجعه به سایت https://tv.razavi.ir/plus/