روایتی زیبا از روستای گلپورکان بهشت گمشده سیستان

408

مستند " خاک آب آتش" راجع به رسوم وحرفه ی دیرینه سفالگری "کلپورگان" اقوام بلوچ استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران و پدیده های نادر و نایاب زمین شناسی این سرزمین را می باشد. این مستند زیبا را در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4OU