چگونه هنگام عطسه و سرفه از انتقال کرونا جلوگیری کنیم؟

86
ویروس کرونا معمولاً ازطریق سرفه و عطسه، تماس شخصی با فرد آلوده یا لمس کردن سطوح آلوده و پس از آن لمس دهان، بینی و چشم‌ها در بین افراد سرایت می‌کند.
pixel